வங்கித் தலைவர்கள் விவரம்

வ. எண் பெயர் பதவி பதவிக்காலம் முதல் பதவிக்காலம் முடிய
1திரு.ஆர்.ரங்கசாமிதலைவர் 03.02.198231.12.1986
2திரு.எம்.சின்னசாமிதலைவர்01.01.198731.12.1988
3திரு.ஜி.ஈ.எம்.கருணாகரன் (முதன்மை நிர்வாக அலுவலர்)தலைவர்01.01.198916.03.1989
4திரு.வி.கே.சுப்புராஜ்
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்
தலைவர்04.05.198916.07.1991
5திரு.ஆர்.கண்ணன்
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்
தலைவர்17.07.199119.07.1992
6திரு.கே.பாலசுந்தரம் இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர்தலைவர்26.07.199212.06.1994
7திரு.ஆர்.என்.கிட்டுசாமிதலைவர்13.06.199429.03.1996
8திரு.என்.பரமசிவம்தலைவர்30.04.199609.07.1996
9திரு.ப்பி.சச்சிதானந்தம்தலைவர்12.09.199825.05.2001
10திரு.என்.கிருஷ்ணராஜ்தலைவர்17.07.2013 -

வங்கித் தனி அலுவலர்கள் / மேலாண்மை இயக்குநர்கள்

வ. எண் பெயர் பதவி பதவிக்காலம் முதல் பதவிக்காலம் முடிய
1திரு.கே.பாலசுந்தரம்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர்26.07.199212.06.1994
2திரு.என்.பரமசிவம், தலைவர்தனி அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)30.04.199609.07.1996
3திரு.ஆர்.எம்.ஜெகநாதன்இணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)09.07.199630.08.1996
4திரு.எம்.ஆறுமுகம்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர்30.08.199631.07.1997
5திரு.ஆர்.எம்.ஜெகநாதன்இணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)31.07.199705.11.1997
6திரு.க.மா.வெள்ளியங்கிரி இணைப்பதிவாளர், மேலாண்மை இயக்குநர் 05.11.199712.09.1998
7திரு.ப.இராஜேந்திரன் இணைப்பதிவாளர், தனி அலுவலர்25.05.200117.02.2004
8திரு.பி.ஜோகிஇணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு) 17.02.200406.03.2004
9திரு.க.மா.வெள்ளியங்கிரி இணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர்06.03.2004 21.03.2007
10திருமதி.இர.இந்துமதி இணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர்22.03.200709.03.2008
11திருமதி.இர.இந்துமதி இணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)09.03.2008 06.07.2008
12திரு.சிவ.முத்துக்குமாரசாமிஇணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர்07.07.200802.03.2009
13திரு.ப.லோகநாதன்இணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர்02.03.200923.08.2011
14செல்வி.கி.ரேணுகாஇணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர்24.08.201126.08.2012
15திருமதி.மோ.ஹேமாஇணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர்27.08.201216.07.2013
16திருமதி.மோ.ஹேமாஇணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர்17.07.201320.07.2015
17திரு.சு.இராமதாஸ்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)20.07.201527.07.2015
18திரு.மா.சந்தானம் இணைப்பதிவாளர்/மேலாண்மை இயக்குநர் 27.07.201509.01.2017
19திருமதி.எஸ்.யசோதாதேவிஇணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர்09.01.2017 31.01.2018
20திரு.சு.ராமதாஸ்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)01.02.201817.05.2018
21திரு.சு.ராமதாஸ்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர்18.05.201826.05.2019
22திரு.கே.பாண்டியன்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)26.05.201910.07.2019
23திரு.சு.ராமதாஸ்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர்11.07.201926.09.2019
24திரு.எஸ்.சுப்பிரமணியன்கூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர்26.09.201922.10.2020
25திருமதி.என்.மிருணாளினிகூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)22.10.202029.10.2020
26Dr.நா.வில்வசேகரன்கூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர்29.10.202003.06.2021
27திருமதி.என்.மிருணாளினிகூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு) 03.06.202116.09.2021
28Dr.சு.செந்தமிழ் செல்விகூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் 16.09.202106.12.2021
29திருமதி.E.விஜயசக்திஇணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)06.12.202121.12.2021
30Dr.சு.செந்தமிழ் செல்விகூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் 21.12.202131.03.2022
31திரு.G.செந்தில்குமார்கூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)05.04.202228.05.2022
32Dr.சு.செந்தமிழ் செல்விகூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் 28.05.202203.09.2022
33திரு.K.ராஜ்குமார்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு) 05.09.202219.09.2022
34Dr.சு.செந்தமிழ் செல்விகூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் 20.09.202225.09.2022
35செல்வி.கி.ரேணுகாஇணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)29.09.202230.10.2022
36திரு.K.ராஜ்குமார்இணைப்பதிவாளர் / மேலாண்மை இயக்குநர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு) 02.11.202217.11.2022
37செல்வி.கி.ரேணுகாஇணைப்பதிவாளர் / தனி அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)18.11.202224.12.2022
34Dr.சு.செந்தமிழ் செல்விகூடுதல் பதிவாளர்/ மேலாண்மை இயக்குநர் 25.12.2022நாளது தேதி வரை

வங்கிச் செயலாளர்கள் / வங்கிப் பொது மேலாளர்கள்

வ. எண் பெயர் பதவி பதவிக்காலம் முதல் பதவிக்காலம் முடிய
1திரு.கே.கே.பழனிசாமிசெயலாளர்01.07.198231.01.1997
2திரு.ஆர்.முத்துசாமிசெயலாளர்01.02.199731.07.2000
3திரு.கே.பெருமாள்பொது மேலாளர் (பொறுப்பு)01.08.200024.10.2000
4திரு.பொ.ரெங்கநாதன்பொது மேலாளர்27.10.200002.02.2005
5திரு.ஏ.ரத்தினவேல் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்பொது மேலாளர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு) 03.02.2005 03.05.2005
6திரு.ஏ.வெங்கடராஜபெருமாள்பொது மேலாளர்(பொறுப்பு) 04.05.200517.09.2007
7திரு.மா.சந்தானம் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்பொது மேலாளர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு) 18.09.2007 16.10.2007
8திரு.ஏ.வெங்கடராஜபெருமாள் பொது மேலாளர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு) 17.10.200710.03.2008
9திரு.ஆர்.சந்திரசேகரன் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர் பொது மேலாளர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)11.03.200812.05.2008
10திரு.என்.இளங்கோபொது மேலாளர்(பொறுப்பு)13.05.200812.12.2010
11திரு.என்.இளங்கோபொது மேலாளர்13.12.201031.12.2010
12திரு.எம்.வீரப்பன்பொது மேலாளர்(பொறுப்பு)01.01.201103.01.2011
13திரு.எம்.வீரப்பன்பொது மேலாளர்04.01.201130.04.2011
14திரு.எஸ்.மூர்த்திபொது மேலாளர்(பொறுப்பு)01.05.201131.05.2011
15திரு.பி.சிவராமன்பொது மேலாளர்(பொறுப்பு)01.06.201131.03.2013
16திரு.பி.கந்தசாமிபொது மேலாளர்(பொறுப்பு)01.04.201329.01.2014
17திரு.பி.கந்தசாமிபொது மேலாளர்30.01.201429.02.2016
18திரு.எம்.இராஜசேகரன்பொது மேலாளர்01.03.2016 31.12.2016
19திரு.பி.ஏ.சென்னியப்பன்உதவிப் பொது மேலாளர் (வளர்ச்சி) / பொது மேலாளர்(பொறுப்பு)31.12.2016-
20திரு பி. பத்மநாதன்பொது மேலாளர் (பொறுப்பு)01.05.201830-07-2018
21திரு.எஸ்.விஸ்வநாதன்பொது மேலாளர் (பொறுப்பு)01.08.201931.12.2018
22திரு.ஆர்.செங்கோட்டையன்பொது மேலாளர் (பொறுப்பு)01.01.201928.02.2019
23திரு.எஸ்.சந்திரபிரபாபொது மேலாளர் (பொறுப்பு)01.03.201926.11.2019
24திரு.ஆர்.ரவிச்சந்திரன்பொது மேலாளர்26.11.201903.06.2022
25திரு.இரா.இராமநாதன்
துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்
பொது மேலாளர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)03.06.202208.09.2022
26திரு.எஸ்.ஜானகிராமன்பொது மேலாளர்09.09.2022நாளது தேதி வரை

முதன்மை நிர்வாக அலுவலர்கள் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்கள்

வ. எண் பெயர் பதவி பதவிக்காலம் முதல் பதவிக்காலம் முடிய
1திரு.எம்.வி. முத்து சேசன்தலைமை நிர்வாக அதிகாரி29.11.198101.02.1983
2திரு.எம்.ஆனந்தராவ்தலைமை நிர்வாக அதிகாரி02.02.198310.03.1989
3திரு.என். பிச்சை துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி11.03.198910.03.1991
4திரு.கே. எம் சின்னசாமிதுணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி19.02.199231.08.1994
5திரு.வி.எம். ராமசாமி துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி (கூடுதல் பொறுப்பு)07.09.199409.04.1996
6திரு. ஜான் தாமஸ் பிரதாப்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி12.04.199618.08.1996
7திரு. டி.எஸ். லிங்கன்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி19.08.199601.01.1997
8திரு.டி.ஜெகநாதன்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி13.02.199710.03.1997
9திரு. ரவுப் பாட்சாதுணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி 10.03.199731.08.1999
10திரு.ஆர். செல்லையாதுணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி (கூடுதல் பொறுப்பு)31.08.1999 27.01.2000
11திரு.பி. கிருஷ்ணன்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி27.01.2000 31.10.2000
12திரு.சி.சாரங்கதரன்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி31.10.200019.06.2001
13திரு.கே.அர்த்தனாரி துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி20.06.200131.10.2001
14திரு.வி. ராமலிங்கம்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி 13.12.2001 31.05.2002
15திரு.பி. ராஜேந்திரன் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி (கூடுதல் பொறுப்பு)31.05.200225.07.2002
16திரு.சி.சாரங்கதரன் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி25.07.200227.03.2003
17திரு. ஜி. ஜெயராமன் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி27.03.200331.05.2003
18திரு.கே.பெருமாள்சாமி துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி (கூடுதல் பொறுப்பு)31.05.200328.10.2003
19திரு.சி.சாரங்கதரன் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி08.01.200408.06.2004
20திரு.எ. ரெத்தினவெலுதுணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அலுவலர்09.06.200417.10.2005
21திரு.சி.சாரங்கதரன் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி04.05.200517.10.2005
22 திருமதி.ஆர்.பிருந்தாதுணைப்பதிவாளர் /முதன்மை வருவாய் அலுவலர்17.10.200517.04.2006
23திரு.வி. பழனிச்சாமிதுணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி ( முழு கூடுதல் பொறுப்பு)18.04.2006 28.02.2007
24திரு.எ. கிருஷ்ணமூர்த்தி துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)28.02.200725.07.2007
25திரு.ஆர். சந்திரசேகரன் துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்25.07.2007 09.09.2007
26திரு.எம். சந்தானம்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி ( முழு கூடுதல் பொறுப்பு) 10.09.200712.10.2007
27திரு.ஆர். சந்திரசேகரன்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்13.10.200712.12.2008
28செல்வி. எஸ்.மலர்விழிதுணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்12.12.200817.10.2012
29திரு.இரா. இராசாமணிதுணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்18.10.201224.10.2013
30திருமதி.மோ. ஹேமாஇணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்25.10.201325.02.2014
31திரு.இரா. தியாகராஜன்துணைப்பதிவாளர் / முதன்மை வருவாய் அலுவலர்26.02.2014-
32திருமதி எஸ்.யசோதாதேவிதுணைப்பதிவாளர்/ முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)1.07.201710.07.2017
33திரு அ.அழகிரிதுணைப்பதிவாளர்/ முதன்மை வருவாய் அலுவலர்11.07.201717.10.2020
34திரு கே.கந்தசாமிதுணைப்பதிவாளர்/ முதன்மை வருவாய் அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)17.10.202005.11.2020
35திரு ஆர்.கானன்துணைப்பதிவாளர்/ முதன்மை வருவாய் அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)05.11.202025.06.2021
36திரு P.மணிதுணைப்பதிவாளர்/ முதன்மை வருவாய் அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)05.11.202025.06.2021
37திரு.இரா.இராமநாதன்துணைப்பதிவாளர்/ முதன்மை வருவாய் அலுவலர் (முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு)01.09.2021நாளது தேதி வரை