கடன் திட்டத்தின் பெயர் டாப்செட்கோ – பொது கால முறை கடன் திட்டம்(General Term Loan) தனிநபர் கடன் திட்டம் – வங்கி அளவில்
கடன் தவணைக் காலம் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை (காலண்டுக்கு ஒரு முறை)
கடன் அதிகபட்சத் தொகை
 • ரூ.50,000/- வரை முதல் ரூ.15,00,000/- வரை
 • ரூ.50,000/- வரை கிளையளவில்
 • ரூ.50,001/- முதல் ரூ.15,00,000/- வரை தலைமையக அனுமதி மூலம்
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (BC) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (MBC) மற்றும் சீர்மரபினர் (DNC)
வயது 18 வயது முதல் 70 வயது வரை (ஆண்/பெண்)
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. கடன் கோரும் குழுவின் தீர்மானம் நகல்
 2. குழுவின் கடைசி ஆறு மாத கால வங்கி வரவு செலவு அறிக்கை நகல்.
 3. கடன் கோரும் குழு உறுப்பினர்களின் ஒவ்வொருவரின் இரண்டு ஆளறிச்சான்றுகள் (பான்கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு) மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ்
 4. சேமிப்பு நிலுவை குறித்த பொதுப்பேரேட்டின் நகல்கள்.
 5. மகளிர் திட்டம் மற்றும் வங்கி அலுவலர்களால் தர மதிப்பீடு நிர்ணயம் (Grading) அறிக்கை
 6. வங்கியால் வடிவமைக்கப்பட கடன் விண்ணப்பங்கள், மற்றும் அனைத்த இணைப்புகள் (புரோ நோட் உட்பட).
 7. கிளை / தொ.வே.கூ.கடன் சங்கங்களில் விவகார எல்லையில் உள்ள வணிக வங்கிகளில் கடன் நிலுவையில்லா சான்று.
 8. குழுவின் தணிக்கை அறிக்கை , இலாப நட்டக் கணக்கு மற்றும் இருப்புநிலை குறிப்பு.
பங்குத் தொகை இல்லை
வட்டி விகிதம் 6% மற்றும் 8% வரை
கடன் திட்டத்தின் பெயர் டாப்செட்கோ – பெண்களுக்கான கடன் வழங்கும் திட்டம் (வங்கி அளவில்) அ.சுயஉதவிக்குழுக் கடன்கள் (மகிளா சம்ரிதி யோஜானா)
கடன் தவணைக் காலம் 5 ஆண்டுகள் வரை
கடன் அதிகபட்சத் தொகை நபர் ஒருவருக்கு அதிகபட்சம்ரூ.1,00,000/- வரையிலும் குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.15,00,000/- வரையிலும் கடன் பெற தகுதியுள்ளது.
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் சிறு தொழில் செய்யும் குழு உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் (குழு உறுப்பினர் 10 முதல் 20 வரை) (60%) பிற்படுத்தப்பட்டோர் (BC) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (MBC) மற்றும் சீர்மரபினர்
கடன் பெற தகுதியுள்ள காரியங்கள் புதிய தொழில் செய்யவும் அல்லது ஏற்கனவே செய்து வரும் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்யும் காரியத்திற்கு
வயது 18 வயது முதல் 70 வயது வரை (ஆண்/பெண்)
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. கடன் கோரும் குழுவின் தீர்மானம் நகல்
 2. குழுவின் கடைசி ஆறு மாத கால வங்கி வரவு செலவு அறிக்கை நகல்.
 3. கடன் கோரும் குழு உறுப்பினர்களின் ஒவ்வொருவரின் இரண்டு ஆளறிச்சான்றுகள் (பான்கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு) மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ்
 4. சேமிப்பு நிலுவை குறித்த பொதுப்பேரேட்டின் நகல்கள்.
 5. மகளிர் திட்டம் மற்றும் வங்கி அலுவலர்களால் தர மதிப்பீடு நிர்ணயம் (Grading) அறிக்கை
 6. வங்கியால் வடிவமைக்கப்பட கடன் விண்ணப்பங்கள், மற்றும் அனைத்த இணைப்புகள் (புரோ நோட் உட்பட).
 7. கிளை / தொ.வே.கூ.கடன் சங்கங்களில் விவகார எல்லையில் உள்ள வணிக வங்கிகளில் கடன் நிலுவையில்லா சான்று.
 8. குழுவின் தணிக்கை அறிக்கை , இலாப நட்டக் கணக்கு மற்றும் இருப்புநிலை குறிப்பு.
பங்குத் தொகை இல்லை
வட்டி விகிதம் 5% Men 4% Women
கடன் திட்டத்தின் பெயர் தாட்கோ மானியத்துடன் கூடிய முதலீட்டுக் கடன் (Tahdco Subsidy Scheme)
கடன் தவணைக் காலம் 3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை
கடன் அதிகபட்சத் தொகை ரூ.10,00,000/- (தாட்கோ மானியம் + கடன் தொகை + உறுப்பினர் சொந்த நிதி)
வட்டி விகிதம் 10.50%
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் கிளையின் விவகார எல்லையில் விவசாய செய்பவர் (ரூ.1,00,000/-க்கு அதிகம் எனில் நில அடமானத்தின் பேரில் வழங்கப்படும்.) கடன் கோருபவர் கடன் தொகையை போல் இருமடங்கு அரசாங்க வழிகாட்டும் மதிப்புள்ள நிலத்தை கடனுக்கு அடமானம் செய்து கொடுக்க வேண்டும்.
கடன் பெற தகுதியுள்ள காரியங்கள்
 1. உயர் இன கறவை மாடுகள்
 2. உயர் இன எருமைகள்
 3. சிறுபால் பண்ணை அமைக்க
 4. ஆடு வளர்ப்பு
 5. இனப்பெருக்க ஆடு வளர்ப்பு
 6. வெண் பன்றி வளர்ப்பு
 7. கொழுப்பு நிறைந்த வெண் பன்றி வளர்ப்பு
 8. கறிகோழி வளர்ப்பு
 9. முட்டை கோழி வளர்ப்பு
 10. நாட்டுகோழி வளர்ப்பு
 11. மீன் வளர்ப்பு பண்ணை
 12. கிணறு தூர் வாருதல்
 13. தேசிய பட்டுவளர்ப்பு/கொட்டகை அமைத்தல்
 14. பவர் டில்லர்/களை எடுக்கும் இயந்திரம்
 15. டிராக்டர் / உபகரணங்கள்
 16. நிலம் சமம்படுத்தி பைப் லைன் அமைத்தல்
 17. பசுமை குடில் அமைக்க
 18. மின்மோட்டார்/சூரிய மின் மோட்டார் அமைத்தல்
 19. அரசு பதிவாளர் அலுவலகம்/நபார்டு வங்கி, மாநில தலைமை கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் துறைகள் குறிப்பிடும் இதர இனங்கள்
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. நில உடமைச் சான்று (சிட்டா, அடங்கல், பட்டா, நிலப்பத்திரம், கூட்டுப்பத்திரமாக இருந்தால் VAO விடம் தனி உடமைச் சான்று பெறல் வேண்டும்.)
 2. விலைப்புள்ளி
 3. பொறியாளர் மதிப்பீட்டுச் சான்றிதழ்
 4. Project report
 5. சாதிச் சான்றிதழ்
 6. சொத்தின் மீது 14 ஆண்டுகளுக்கு சட்டக்கருத்துரை பெற வேண்டும்.
பங்குத் தொகை கடன் தொகையில் 10%
ஆவணங்கள் பதிவேடு கடன் தொகையை பட்டுவாடாவிற்கு முன்பு அல்லது கடன் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு சங்க ஆவணங்கள் பதிவேட்டில் பதியப்பட்டுள்ளதை கிளை மேலாளர் உறுதி செய்துக் கொள்ள வேண்டும்.
கடன் திட்டத்தின் பெயர் தாட்கோ சுய உதவிக்குழு கடன் (Tahdco SHG Loans) மத்திய வங்கி அளவில்
கடன் தவணைக் காலம் 36மாத தவணைகள்
கடன் அதிகபட்சத் தொகை நபர் ஒருவருக்கு அதிகபட்சம் ரூ.1,00,000/-மும் குழுவிற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.20,00,000/- வரை (தாட்கோ மானியத்துடன் கூடிய கடன்)
வட்டி விகிதம் 10.30%
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் சேமிப்பு கணக்கு துவங்கி ஆறு மாதங்கள் நல்ல முறையில் வரவு செலவு செய்து வந்த சுய உதவிக் குழுவினர்
கடன் பெற தகுதியுள்ள காரியங்கள் அனைத்து தொழில் காரியங்கள் (அல்லது) சொந்த செலவுகள்
வயது 18 வயது முதல் 70 வரை (ஆண்/பெண்)
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. கடன் கோரும் குழுவின் தீர்மானம் நகல்
 2. குழுவின் கடைசி ஆறு மாத கால வங்கி வரவு செலவு அறிக்கை நகல்
 3. கடன் கோரும் குழு உறுப்பினர்களின் ஒவ்வொருவரின் இரண்டு ஆளறிச்சான்றுகள் (பான்கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு)
 4. சேமிப்பு நிலுவை குறித்த பொதுப்பேரேட்டின் நகல்கள்
 5. மகளிர் திட்டம் மற்றும் கிளை மேலாளர் தர நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட (Grading) அறிக்கை
 6. கிளையின் விவகார எல்லையில் உள்ள தொ.வே.கூ.கடன் சங்கங்களின் மற்றும் வணிக வங்கிகளில் கடன் நிலுவையில்லா சான்று.
 7. குழுவின் தணிக்கை அறிக்கை, இலாப நட்டக் கணக்கு மற்றும் இருப்புநிலை குறிப்பு.
 8. சாதிச்சான்றிதழ்
பங்குத் தொகை இல்லை
இல்லை 10.30%
கடன் திட்டத்தின் பெயர் கைம்பெண்கள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான கடன் அனுமதி
கடன் தவணைக் காலம் 350 நாட்கள் வரை
கடன் அதிகபட்சத் தொகை ரூ.50,000/- வரை
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் கைம்பெண்கள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள்
வயது 18 வயது முதல் 70 வரை
கடன் பெற தகுதியுள்ள காரியங்கள்
 1. சிறு தொழில்
 2. தையற் கடை
 3. இட்லி கடை
 4. காய்கறி பழ கடை
 5. மீன் கடை
 6. பூ கடை
 7. பால் வியாபாரம்
 8. துணி வியாபாரம்
 9. கூடை முடையபவர்
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. ஆளறிச்சான்று, இருப்பிட சான்று
 2. கைம்பெண் சான்றிதழ்
 3. வருமான சான்றிதழ் (ரூ. 4000/- குறைவான மாத வருமானம்)
ஜாமீன்தாரர் ரூ.25,000/- வரை வழங்கப்படும் கடனுக்க வங்கியில் இணை உறுப்பினராக உள்ள தனிநபர் ஜாமீன் ஒருவர் மட்டும் ரூ.25,001/- முதல் ரூ.50,000/- வரை வழங்கப்படும் கடனுக்கு இருநபர் ஜாமீன்
பங்குத் தொகை இல்லை
வட்டி விகிதம் 5%
கடன் திட்டத்தின் பெயர் நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கான கடன் கிளை அளவில் அனமதி
கடன் தவணைக் காலம் முதல் மற்றும் இரண்டாம் முறை 12 மாதங்கள் மூன்றாம் முறை 36 மாதங்கள்
கடன் அதிகபட்சத் தொகை முதல் முறை ரூ.10,000/- இரண்டாம் முறை ரூ.20,000/- மூன்றாம் முறை ரூ.50,000/- வரை
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் நகர்ப்புற நடைபாதை வியாபாரிகள்
வயது 18 வயது முதல் 70 வரை
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. Certificate of Vending in Street or
 2. Letter of Recommendation (LoR) by Urban Local Bodies(ULB)/Town Vending Committee(TVC)
 3. Identity Card issued by Urban Local Body’s(ULB’s)/provisional Certificate of Vending
 4. Proof of Residence and bank account
ஜாமீன்தாரர் ரூ.25,000/- வரை வழங்கப்படும் கடனுக்க வங்கியில் இணை உறுப்பினராக உள்ள தனிநபர் ஜாமீன் ஒருவர் மட்டும் ரூ.25,001/- முதல் ரூ.50,000/- வரை வழங்கப்படும் கடனுக்கு இருநபர் ஜாமீன்
பங்குத் தொகை இல்லை
வட்டி விகிதம் 10.50%
கடன் திட்டத்தின் பெயர் நாட்டுப்புறகலைஞர்கள், பாரம்பரிய கலைப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு சிறப்புக் கடன் ( Folk Artist Loan)
கடன் தவணைக் காலம் 36 மாதங்கள்
கடன் அதிகபட்சத் தொகை ரூ.50,000/- முதல் ரூ.3,00,000/- வரை
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள்
 1. தமிழ்நாடு நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள கலைஞர்கள் அல்லது கலை மற்றும் பண்பாட்டு துறை மூலம் (Department of Art and Culture) பதிவு செய்து அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் இசைக்கலை, நாடகக் கலை, நாட்டியக் கலை, ஓவியக்கலை, சிற்பக் கலை மற்றும் நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள்.
 2. பாரம்பரிய இசைக் கருவிகள், பொம்மைகள், பித்தளை விளக்குகள், மட்பாண்ட கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் இதர கலைப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கைவினைஞர்கள்.
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. கடன்தாரர் தமிழ்நாடு நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள சான்றிதழ் அல்லது கலை மற்றும் பண்பாட்டுத் துறையால் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் அடையாள அட்டை.
 2. (ii)கலைப்பொருட்கள்/கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பணியில் பொறுத்தவரை வங்கி மேலாளரால்  அளிக்கப்படும் சான்று
 3. கடன்தாரர் மற்றும் பிணையதாரரின் ஆதார் அட்டை நகல்
 4. கடன்தாரர் மற்றும் பிணையதாரரின் குடும்ப அட்டை நகல்
 5. கடன்தாரரின் இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
 6. கடன்தாரரின் வருமான வரி நிரந்தரக் கணக்கு எண் அட்டை நகல் (இருப்பின்)
 7. பிணையதாரரின் முகவரிச் சான்று நகல், சம்பளச் சான்றிதழ்.  (சம்பளம் பெறுபவராயின்)
பங்குத் தொகை இல்லை