கடன் திட்டத்தின் பெயர்
 1. நகைக்கடன் (இரண்டு வகை)
 2. Bullet and Non Bullet
 3. தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்துக்குட்பட்டது Bullet
 4. தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்துக்கு மேற்பட்டது Non Bullet
கடன் தவணைக் காலம் ஒரு வருடம்
கடன் அதிகபட்சத் தொகை ரூ.20,00,000/-
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்
கடன் பெற தகுதியுள்ள காரியங்கள்
 1. திருமணம்
 2. கல்வி
 3. சொந்த தொழில்
 4. குடும்பச் செலவு
 5. வீடு கட்டுவதற்கு
 6. மற்றும் இதர செலவினங்களுக்கு
வயது 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. குடும்ப அட்டை நகல் - முகவரி அத்தாட்சி
 2. வாக்காளர் அடையாள அட்டையின் நகல்
 3. ஆதார் அட்டை நகல்,பான்கார்டு நகல்
 4. சேமிப்பு கணக்கு துவக்கி அதன் மூலம் கடன் தொகை வழங்கப்பட வேண்டும்.
பங்குத் தொகை இல்லை
வட்டி விகிதம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது