கடன் திட்டத்தின் பெயர் கூட்டுப் பொறுப்புக் குழுக் கடன் (JLG) Branches
கடன் தவணைக் காலம் 350 நாட்கள் வாரத் தவணை அல்லது 12 மாத தவணைகள்
கடன் அதிகபட்சத் தொகை குழு உறுப்பினர் ஒருவருக்கு அதிகபட்சம் ரூ.50,000/-முதல் 10 நபர்களுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.5,00,000/- வரை
வட்டி விகிதம் 11 %
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் வங்கியின் விவகார எல்லைக்குள் வசிக்கும் பொருளதாரத்தில் பின் தங்கிய சிறு வியாபாரம் செய்யும் மற்றும் சிறுவியாபாரம் செய்யவுள்ள கிளை உறுப்பினர் அனைவருக்கும் கடன் வழங்கப்படும். வங்கியில் இணை உறுப்பினராக வேண்டும்.
கடன் பெற தகுதியுள்ள காரியங்கள்
 1. சிறு வியாபாரம்
 2. வியாபாரம்
 3. காய்கறி வியாபாரம்.
 4. பழ வியாபாரம்.
 5. கட்பீஸ் வியாபாரம்.
 6. பிளாஸ்டிக் வியாபாரம்.
 7. பெட்டிக் கடை
வயது 18 வயது முதல் 70 வரை
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. வெண்ணிலை கடன் பத்திரம்
 2. குழுவின் புகைப்படம்
 3. குடும்ப அட்டை நகல்
 4. வாக்காளர் அடையாள அட்டை
 5. ஆதார் அட்டை நகல், கூட்டு ஒப்பந்தம், கடன் கோரும் தீர்மான நகல்,பான்கார்டு நகல்
 6. குழுவிற்கு சேமிப்பு கணக்கு துவக்கி அதன் மூலம் கடன் தொகையினை உறுப்பினர்களுக்கு தனித்தனி சேமிப்பு கணக்கிற்கு வரவு வைப்பதன் மூலம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
 7. CRIF/ CBIL Report
பங்குத் தொகை இல்லை
வட்டி விகிதம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது