கடன் திட்டத்தின் பெயர் வீட்டுவசதிக் கடன் (Housing Loan)
கடன் தவணைக் காலம் 20 வருடங்கள் வரை
கடன் அதிகபட்சத் தொகை ரூ.75,00,000/-வரை ( கட்டிட மதிப்பீட்டில் 80% )
வட்டி விகிதம் EMI / Simple 9.50 %
கடன் பெற தகுதி பெற்றவர்கள் செயல் எல்லையில் இருக்கும் நிலையான வருமானம் பெறும் தகுதி உள்ள நபர்கள்
கடன் பெற தகுதியுள்ள காரியங்கள் புதிய வீடு கட்ட , புதிய வீடு வாங்குவதற்கு
வயது 18 வயது முதல் 70 வரை (கடன்தாரர் கடனின் தவணை முடியும் பொழுது 70 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.)
கடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பத்திரம் மற்றும் மூல பத்திரங்கள்
 2. 30 ஆண்டுகளுக்கான வில்லங்கச் சான்று
 3. வங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொறியாளரிடம் பெறப்பட்ட கட்டிட மதிப்பீட்டு சான்று
 4. உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தால் வழங்கப்பட்ட கட்டிட அனுமதி மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டிட வரைபடம்
 5. வங்கியால் நியமிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞரின் சட்ட கருத்துரை
 6. Credit Information Companies ல் விண்ணப்பத்தாரின் CIBIL score மற்றும் முன் கடன் குறித்த விவரங்கள்
 7. வருமானச் சான்றிதழ்
 8. வங்கி கணக்கின் வரவு செலவு அறிக்கை
 9. மூன்று வருடங்களுக்கு வருமான வரி தாக்கல் அறிக்கை அல்லது படிவம் 16
 10. நிலையான வருமானம் குறித்து ஆவண ஆதாரங்களுடன் கிளை மேலாளர்களின் பரிந்துரை கடிதம்
 11. காலி மனையின் முன்பு விண்ணப்பதாரர் மற்றும் கிளை மேலாளர் அடங்கிய புகைப்படம்
பங்குத் தொகை இல்லை
வட்டி விகிதம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது