பணிப்பிரிவு

 • பணியாளர்கள் நியமனம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
 • பணியாளர்கள் பதவி உயர்வு தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
 • பணியாளர்கள் பணி ஓய்வு தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல்.
 • வங்கி வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்.
 • வங்கிக்குத் தேவையான புத்தக பாரங்கள் மற்றும் எழுது பொருட்கள் கொள்முதல் செய்தல்.

கணக்கு மற்றும் கணினிப் பிரிவு முக்கிய செயல்பாடுகள்

 • கணக்குகள் மற்றும் புத்தகங்கள் பராமரிப்பு/பதிவு செய்தலுக்கு கணக்கியியல் கோட்பாடுகள்/நடைமுறைகள் தயாரித்தல்.
 • குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் கூட்டுறவுத் தணிக்கை முடிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்.
 • ஒவ்வொரு தணிக்கை ஆண்டு இறுதியிலும் சட்டபூர்வ தணிக்கை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் முடிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • இருப்பு நிலைக் குறிப்பு மற்றும் இலாப நட்டக் கணக்குத் தயாரித்தல்.
 • சி.ஆர்.ஏ.ஆர்/செயல்படாத ஆஸ்திக் கணக்குகள்/ஒதுக்கீடுகள் தயாரித்து வங்கி நிர்வாக ஆய்விற்குச் சமர்ப்பித்தல்.
 • கிளைகளில் கணக்குகள் ஒத்திசைவு செய்தலை கண்காணித்தல்.
 • ஆண்டு இறுதிக் கணக்குகள் மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறைகளையும்/மீளாய்வு செய்தலும்.
 • ஆண்டு இறுதிக் கணக்குகள் மேற்கொள்வதற்கும்/அறிக்கைகள் தயாரிப்பதற்கும் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்.
 • நிர்வாக மற்றும் மூலதன வரவு-செலவுத் திட்டம் தயார் செய்து நடப்பு வருடம் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்குள் உள்ளதா என்பதைப் பரிசீலித்து நிர்வாக அனுமதிக்கு சமர்ப்பித்தல்.
 • மைய வங்கியியல் தீர்வுத் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்த உதவி மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வுதவி மையத்தின் மூலம் மைய வங்கியியல் தீர்வு முறையில் ஏற்படும் நடைமுறை சிக்கல்கள் களையப்படுகின்றன.

வங்கியியல் பிரிவு முக்கிய செயல்பாடுகள்

 • வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேமிப்புக் கணக்கு, நடப்புக்கணக்கு, நிரந்தர வைப்புக் கணக்கு மற்றும் இதரக் கணக்குகள் துவங்குதல்.
 • மேற்படி கணக்குகளில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரவு-செலவுப் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.
 • வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் வழங்குதல் மற்றும் கடன் வசூலித்தல்.
 • வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிதிப்பரிமாற்ற வசதி செய்து தருதல்.
 • விரைவான காசோலைத் தீர்வகப் பணிகள் கவனித்தல்.
 • கேட்பு வரைவோலைகள்வழங்குதல்.
 • வாடிக்கையாளர்களின் காசோலைகளை வசூல் செய்து கொடுத்தல்.
 • மத்திய அரசிடமிருந்து சமையல் எரிவாயு மானியம் பெற்று வாடிக்கையாளருக்கு வழங்குதல்.

ரொக்கப் பிரிவு முக்கிய செயல்பாடுகள்

 • ரொக்கம் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் பராமரித்தல்.
 • வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி அளித்தல்.

வளர்ச்சிப்பிரிவு முக்கிய செயல்பாடுகள்

 • வைப்புகளுக்கு குறியீடு மற்றும் வட்டிவிகிதம் நிர்ணயம் செய்தல்
 • அனைத்துக் கிளைகள் மற்றும் தலைமையகத்திற்கு தேவையான தளவாடச்சாமான்கள் கொள்முதல் செய்தல்.
 • வங்கியின் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வரும் கிளைகளுக்கு வாடகை ஒப்பந்தம் செய்தல்
 • கிளைக் கட்டடங்கள் மராமத்துப் பணிகள், நவீனமயாக்குதல் பணிகள் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.
 • வங்கியின் புதிய கிளைகள் துவங்க இடங்கள் தேர்வு செய்து பணி மேற்கொள்ளுதல்.
 • கிளைகளில் தவணை தவறிய நகைக்கடன்களுக்கு ஏல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்.
 • பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள் வாடகைக்கு விடவேண்டியது மற்றும் பாக்கியுள்ளதை கண்காணித்தல்.
 • கிளைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் செலவினங்கள் கண்காணித்தல்.
 • கிளைகளில் காப்பீடு வணிகம் மேற்கொள்ளுதல்
 • மண்டல அலுவலர்கள் ஆய்வு, உட்தணிக்கையாளர் ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் கிளை மேலாளர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்துதல்.
 • வங்கி வணிக செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தத் தேவையான தகவல் தொழில் நுட்ப ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல்.
 • தகவல் பாதுகாப்புக் கொள்கை தயாரித்தல் மற்றும் அவ்வப்போது தேவைப்படும் தகவல் தொடர்புடைய கொள்கை ஆவணங்கள் தயாரித்தல்.

விவசாயக்கடன் பிரிவு முக்கிய செயல்பாடுகள்

 • தொடக்க வேளான்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் குறுகிய காலக்கடன்கள், மத்திய காலக்கடன்கள் மற்றும் நீண்ட காலக்கடன்கள் விண்ணப்பங்களை பரிசீலனை செய்து கடன் அனுமதித்தல்.
 • தொடக்க வேளான்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களை மேற்பார்வையாளர்கள் மூலம் ஆய்வு மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • தொடக்க வேளான்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்கள் மாதாந்திர ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்துததல்.
 • பயிர்க்கடன் அளவுகள் நிர்ணயம் செய்ய குழுக் கூட்டம் நடத்துதல்.
 • வளர்ச்சி செயல்முறைத் திட்ட ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்துதல்.

விவசாயமல்லாத கடன் பிரிவு

விவசாயமல்லாத கடன் பிரிவு முக்கிய செயல்பாடுகள்

 • விவசாயமல்லாத கடன் மனுக்களை பரிசீலித்து, வழக்கறிஞர் கருத்துரை பெற்று கடன் அனுமதிக்கு சமர்ப்பித்தல்.
 • பங்குகள் ஒதுக்கீடு சரிபார்த்து பங்குத் தொகை மாற்றம் செய்தல்.
 • விவசாயமல்லாத கூட்டுறவு சங்கங்களின் காசுக்கடன் மனுக்களைப் புதுப்பித்தல்.
 • பங்கு ஈவு பராமரித்தல் மற்றும் அரசுக்கு திருப்பிச் செலுத்துதல்.
 • புதிய உறுப்பினர்கள் சங்கங்களை உறுப்பினராகச் சேர்த்தல்.
 • உறுப்பினர் சங்கங்கள் மத்திய வங்கியில் செலுத்தும் சேம நிதி பராமரித்தல்.
 • தள்ளுபடி மானியக்கடன் மனு, சான்றிதழ் கடன் மனு பரிசீரிலித்து அனுமதிக்கு சமர்ப்பித்தல்.
 • மேற்பார்வையாளர் காலாண்டு ஆய்வு அறிக்கை பெற்று பரிசீலித்து பார்வைக்குச் சமர்ப்பித்தல்.
 • விவசாயமல்லாத கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் அரையாண்டு மற்றும் முழு ஆண்டு ஆகிய இரண்டு பரிசோதனைகளை மேற்பார்வையாளர்கள் மூலம் மேற்கொண்டு அறிக்கை பெற்று சமர்ப்பித்தல்.
 • கோ-ஆப் டெக்ஸ் நிலுவை மற்றம் தள்ளுபடி மானிய நிலுவைக்கு உறுதிச் சான்று பெற்று மாதாந்திர மற்றும் காலாண்டுக்கு தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கிக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைத்தல்.
 • நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்களுக்கு காசுக்கடன் மற்றும் கடன் அட்டை கடன்களுக்கு வட்டி மானிய கோரிக்கை, RRR Package தொகை, 20 சதவீத விளிம்புத் தொகை பெற சம்மந்தப்பட்ட அலுவலகங்களுக்கு கோரிக்கை அனுப்பி வைத்தல்.
 • நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள ஜவுளி இருப்பு உடமைகளுக்கு மாஸ்டர் பாலிஸி எடுத்து காப்பீடு செய்தல்.
 • கலைக்கப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களிடமிருந்து வரவேண்டிய தொகையினை வசூலிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • தலைமையக வங்கியியல் பிரிவு மற்றம் கிளைகளில் கடன் வழங்குதலில் முன்னேற்றம் எய்திட குறியீடு நிர்ணயம் செய்தல்.
 • கிளைகளில் வழங்கப்படும் கடன்களின், கடன்,வசூல் மற்றும் தவணை தவறியது போன்ற விபரங்கள் பெறப்பட்டு பரிசீலித்தல். மேலும், பதிவாளர் அலுவலகம், நபார்டு வங்கி, தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கி, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம்; ஆகியவற்றுக்கு அனுப்பி வைத்தல்.
 • கிளைகளில் வழங்கப்படும் நேரடிக் கடன்கள் தொடர்பாக சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு மனு, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக GTP Petition மற்றும் இணைப்பதிவாளர் மூலம் பெறப்படும் மனுக்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு பதிலளித்தல்.

மகளிர் வளர்ச்சி

மகளிர் வளர்ச்சி பிரிவு முக்கிய செயல்பாடுகள்

வங்கியில் மகளிர் மேம்பாட்டுப் பிரிவு 04.10.2010 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் வங்கியின் தலைமையகம் மற்றும் இதர கிளைகள் மற்றும் கிளைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள 227 தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களிலும் கீழ்க்கண்ட கடன் தொடர்பான கோப்புகள் மற்றும் கடன் அனுமதியும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

I. கடன் வகைகள்

 • சுய உதவிக்குழுக் கடன்
 • மாற்றுத் திறனாளிக் கடன்
 • டாப்செட்கோ கடன் (தனிநபர் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக் கடன்)
 • டாம்கோ கடன் (தனிநபர் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக் கடன்)
 • தாட்கோ கடன் (தனிநபர் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக் கடன்)
 • பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு (மத்திய காலக் கடன்)

II.கடன் பெறுதல் மற்றும் பிரிவு அளவில் பராமரிக்கப்படும் கடன் கணக்குகள் விபரம்

 • ரூ.50000/- வரையிலான மாற்றுத்திறனாளி கடன் தொகைக்கான கடன் மனு பெற்று கிளை மற்றும் சங்கத்திற்கு தலைமையகம் மூலம் கடன் அனுமதித்து பின்னர் தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கி மூலம் மறுநிதி உதவி பெறுதல்.
 • ரூ.50000/-க்கு மேற்பட்ட கடன் தொகைக்கு இரு கடன் மனுக்கள் பெறப்பட்டு அதில் ஒரு கடன் மனுவினை தலைமையக பரிந்துரையுடன் தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கிக்கு அனுப்பி நிதியுதவி பெறப்பட்டு சம்மந்தப்பட்ட கிளை/சங்கங்களுக்கு கடன் அனுமதித்தல்.
 • டாம்கோ மற்றும் டாப்செட்கோ நிறுவனத்திடமிருந்து கடன் நிதியுதவி பெற்று கிளை மற்றும் சங்கங்களுக்கு கடன் தொகை அனுமதித்தல்.
 • கிளைகளிடமிருந்து பெறப்படும் டாம்கோ மற்றும் டாப்செட்கோ கடன் தொகைக்கான கேட்புத் தொகையினை சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு செலுத்துதல்.
 • வங்கி கிளைகள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு சுய உதவிக்குழுக் கடன், மாற்றுத் திறனாளிக் கடன், டாம்கோ கடன் மற்றும் டாப்செட்கோ கடன் போன்ற கடன்களுக்கு பதிவாளர், மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட பிற்படுத்தப்ப ட்டோர் நல அலுவலர், இணைப்பதிவாளர் அவர்களால் நிர்ணயிக்கப்படும் குறியீட்டினை வங்கிக் கிளைகள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு தொடர்றுத்துதல்.
 • கிளைகள் மூலம் வழங்கும் டாப்செட்கோ மற்றும் டாம்கோ கடன்களுக்காக தனி நபர் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களிடமிருந்து பெற்று அனுப்பப்படும் ‘அ’ படிவத்தினை வங்கியின் தீர்மான நகலுடன் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு கூர்ந்தாய்வுக் குழுக் கூட்டத்திற்கு அனுப்புதல்.
 • கிளைகள் மற்றும் சங்கங்கள் மூலம் டாம்கொ கடன்களுக்காக தனி நபர் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களிடமிருந்து பெற்று அனுப்பப்படும் ‘அ’ படிவத்தினை வங்கி/சங்கத்தின் தீர்மான நகலுடன் மேலாண்மை இயக்குநர் டாம்கோ சென்னைக்கு அனுப்புதல்.
 • 01.04.2011 முதல் வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத் திறனாளி கடன்களில் முறையாக திருப்பி செலுத்தப்படும் கடன்களுக்கு கிளை மற்றும் சங்க அளவில் வட்டி மானியக் கோரிக்கையினை தொகுத்து தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கிக்கு அனுப்பி வட்டி மானியம் பெற்று சம்பந்தப்பட்ட கிளை/சங்கங்களுக்கு வழங்குதல்.
 • மேற்படி கடன்கள் தொடர்பாக சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகளுக்கு கிளை அளவில் பெறப்படும் கோப்பினை பரிசீலித்து துணைப்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு வங்கியின் தீர்மான நகலுடன் அனுப்பி வைத்தல்.